O PROJEKTU

Projektom će se staviti naglasak na važnost zaštite ovog područja i očuvanja njegove biološke i krajobrazne raznolikosti, kao i intenzivniju promociju i povećanje svijesti javnosti o prirodnom bogatstvu koje predstavljaju Đurđevački pijesci.

Ovo područje važno je za lokalno gospodarstvo, primarno turizam, jer posjeduje veliki potencijal stvaranja inovativnog i jedinstvenog turističkog proizvoda, koji se lako može povezati s ostalim prirodnim i kulturnim bogatstvima ovog područja te ima svoje utemeljenje u povijesnoj baštini. 

Okosnicu ovog projekta čini ulaganje u održivo korištenje Posebnog geografsko – botaničkog rezervata Đurđevački pijesci, s ciljem doprinosa održivom društveno – gospodarskom razvoju grada Đurđevca, ali i čitave Koprivničko-križevačke županije. S istim ciljem, projekt će obuhvatiti i područja izvan samog zaštićenog područja – Posjetiteljski centar u gradu Đurđevcu te šumu Borik koja se nalazi nedaleko od rezervata – a čije će aktivnosti doprinijeti interpretaciji i očuvanju Đurđevačkih pijesaka.

Ovim projektom unaprjeđuju se i stvaraju potrebni sadržaji i infrastruktura za razvoj različitih vrsta i specifičnih oblika turizma – obiteljskog, biciklističkog, školskog, izletničkog, ruralnog, kulturnog, zelenog, manifestacijskog, zdravstvenog i slično, ali na održiv način, te se doprinosi održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

Aktivnosti projekta uključuju pripremu projektno-tehničke dokumentacije nužne za prijavu odnosno početak provedbe projekta, te izradu Studije upravljanja posjetiteljima s Akcijskim planom, koja trenutno ne postoji za Posebni geografsko-botanički rezervat Đurđevački pijesci, stoga će se provedbom ove aktivnosti ostvariti značajne koristi za buduće upravljanje istim.

Nadalje, rekonstruirat će se postojeće zgrade, koje trenutno nemaju adekvatno iskorištene prostore, u nove objekte Posjetiteljskog centra i Škole u prirodi Borik. Sadržaji ova dva objekta bit će usmjereni na interpretaciju, promociju i edukaciju o biološkoj i krajobraznoj raznolikosti Đurđevačkih pijesaka te podizanje svijesti javnosti o važnosti ovog područja.

.Posjetiteljski centar će, osim ugostiteljskog prostora, suvenirnice i ureda Turističke zajednice grada Đurđevca,
sadržavati bogati multimedijalni izložbeni i interpretativni prostor visoke tehnološke naprednosti, dok će Škola u prirodi Borik pružati smještaj i edukaciju primarno za školske grupe. Od ostalih posjetiteljskih sadržaja, nabavit će se električni bicikli i postaviti stajališta odnosno punionice za bicikle, koji će biti važan dio turističke ponude grada Đurđevca jer će povezati sve tri lokacije i olakšati im pristup te potaknuti posjetitelje na posjet svim lokacijama. Postavit će se i informativno-edukativne table na sve tri lokacije, kako bi se posjetitelje informiralo i educiralo, a značajan naglasak stavit će se na aktivnosti edukacije i interpretacije, posebice lokalnog stanovništva, te promocije i vidljivosti.

Posebni geografsko-botanički rezervat Đurđevački pijesci obnovit će i produžiti poučno-tematsku stazu te je obogatiti dodatnim sadržajima za posjetitelje, poput hotela za kukce, stajališta za bicikle i prezentativnih ploha. Sve tri lokacije provedbe aktivnosti projekta naglašavat će važnost očuvanja bioraznolikosti i georaznolikosti ovog zaštićenog područja te interpretirati njegova prirodna bogatstva, čime će se značajno doprinijeti obrazovnom kapacitetu i turističkoj privlačnosti đurđevačkog područja i ostvariti održivo korištenje prirodne baštine te doprinijeti održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

KK.06.1.2.02.0048
Održivo upravljanje i povećanje atraktivnosti Đurđevačkih pijesaka

Korisnik: Grad Đurđevac
Partneri:
▪ Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području KCKKŽ
▪ Lokalna akcijska grupa Podravina
▪ Turistička zajednica Grada Đurđevca

Ukupna vrijednost projekta: 17.319.657,97 kn
EU sufinanciranje projekta: 13.678.947,32 kn

Razdoblje provedbe projekta:

1.9.2015. – 1.08.2021.